System Business Intelligence
dla szpitala

System Business Intelligence
dla szpitala

Wydobądź cenną wiedzę z potoku informacji...

Dowiedz się więcej...

System Business Intelligence dla szpitala

Dostarczamy rozwiązania BI umożliwiające wydobywanie cennej wiedzy z potoku informacji znajdujących się w systemach informatycznych każdej organizacji.

Dzięki sprawdzonym, elastycznym i wszechstronnym komponentom jesteśmy w stanie wyodrębnić i dostosować dane z systemów źródłowych, takich jak systemy transakcyjne, ERP, księgowe itp.,

Dzięki sprawdzonym, elastycznym i wszechstronnym komponentom jesteśmy w stanie wyodrębnić i dostosować dane z systemów źródłowych, takich jak systemy transakcyjne, ERP, księgowe itp.

 i przetworzyć je w szereg raportów, zestawień, wskaźników i analiz ukazujących najbardziej wartościową wiedzę o kluczowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

i przetworzyć je w szereg raportów, zestawień, wskaźników i analiz ukazujących najbardziej wartościową wiedzę o kluczowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Innowacyjne i efektywne zarządzanie szpitalem

 • Zarządzania efektywnością operacyjną
  Platforma Inforum BI Studio jest wysoce specjalistycznym narzędziem wspomagającym efektywne zarządzanie jednostką ochrony zdrowia, pozwala skrócić czas oczekiwania na dane zarządcze dla kierownictwa średniego szczebla oraz zarządu, dzięki czemu podejmowane decyzje strategiczne są trafne, a podjęte działania pozwalają osiągnąć zamierzone cele. Analizując odpowiednie wskaźniki wydajności możemy na bieżąco kontrolować sytuację naszej placówki.

 • Budżetowanie
  InForum oferuje wyspecjalizowane rozwiązanie nformatyczne przeznaczone do obsługi procesu anowania i budżetowania w przedsiębiorstwie. Jego zastosowanie umożliwia równoczesną pracę wielu osób zaangażowanych w tworzenie poszczególnych części budżetu według określonego schematu działania (workflow). Efektywne połączenie powszechnie stosowanej metodyki z zaawansowanym narzędziem informatycznym zmniejsza wysiłek organizacyjny związany z budżetowaniem i usprawnia kontrolowanie wykonania budżetu.
Kontrola realizacji procedur medycznych
 • Controlling i ocena rentowności
  InForum umożliwia odpowiednie i proste alokowanie kosztów. Raz utworzona reguła pozwala na stałe, wielokrotne przyporządkowanie kosztów wybranego rodzaju do wybranego miejsca w organizacji lub do typu kosztu. Dzięki temu zarządzanie rentownością nie wymaga prowadzenia stałych analiz - standardowe raporty i analizy ad hoc tworzone są na podstawie danych importowanych automatycznie z wielu systemów źródłowych.
Zestawienie kosztowo - przychodowe
 • Kalkulacja kosztów działalności
  Moduł kalkulacji kosztów pozwala na automatyczne zbieranie danych, ze wszystkich obszarów działalności szpitala, aby następnie wykorzystać je do kalkulacji rzeczywistych kosztów wykonanych procedur medycznych. Pozwala to na efektywne planowanie wykonania kontraktu z NFZ.
Ocena opłacalności procedur medycznych
 • Dostęp do informacji zarządczych
  Pomaga w realizacji wyznaczonych celów. InForum to szereg specjalnie przygotowanych raportów dla podmiotów ochrony zdrowia, obejmujących swoim obszarem nie tylko zagadnienia finansowe, lecz również oddziały i poradnie. Największą zaletą jest krótki czas ostępu do informacji, ponieważ nie ma konieczności za każdym razem przetwarzania źródłowych danych.
Bieżąca ocena oddziału szpitalnego
Ocena wyniku finansowego jednostki
Stopień obłożenia oddziału szpitalnego
 • Analizy OLAP oraz raportowanie
  Doskonały moduł dla analityków pracujących na dużych zbiorach danych, wymagających od aplikacji elastyczności i szybkości działania, podnoszący efektywność ich pracy. Umożliwia wielowymiarową analizę danych w ujęciach dostosowanych do ciągle zmieniających się potrzeb raportowych.
Wielowymiarowa analiza oddziału szpitalnego
Wielowymiarowa analiza oddziału szpitalnego
Zestawienie geograficzne hospitalizacji

×

KONTAKT

Itkontekst

info@bi.itkontekst.pl

+48 888 930 002

ul. Olimpijczyków 3c, 86-032 Niemcz


Napisz do nas: